Ekonomifakta

Invånare i kommunen, Ängelholm

Ängelholms kommun

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 44 866 invånare. Värdet för invånare i kommunen är det 60:e högsta i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Invånare i kommunen

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats