Ekonomifakta

Andel högutbildade, Ånge

Ånge kommun

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 109 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 30:e lägsta i landet med 14,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats