Ekonomifakta

Befolkningsökning, Ånge

Ånge kommun

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 109 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 73:e lägsta i landet med −1,3 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats