Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Aneby

Aneby kommun

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 852 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det tionde högsta i landet med 14,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats