Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Aneby

Aneby kommun

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 852 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats