Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Älvkarleby

Älvkarleby kommun

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 572 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 205 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats