Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Älvdalen

Älvdalens kommun

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 6 929 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 36:e högsta i landet med 80 044 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats