Ekonomifakta

Andel högutbildade, Älvdalen

Älvdalens kommun

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 6 929 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 13:e lägsta i landet med 13,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats