Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Älmhult

Älmhults kommun

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 17 932 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 41:a högsta i landet med 54 428 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats