Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Älmhult

Älmhults kommun

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 17 932 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 47:e lägsta i landet med 3,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats