Ekonomifakta

Skattesats, Älmhult

Älmhults kommun

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 17 932 invånare. Kommunalskatten är 33,86 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats