Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Alingsås

Alingsås kommun

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har 42 382 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 68 557 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats