Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Alingsås

Alingsås kommun

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har 42 382 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 41:a högsta i landet med 85,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats