Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Ale

Ale kommun

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 446 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 20:e högsta i landet med 86,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats