Ekonomifakta

Jämför skatter mellan länder

Skattesystemet för olika länder skiljer sig ofta mycket åt. I den här räknaren kan du jämföra Sveriges beskattning på arbetsinkomster mot övriga OECD-länder. För att skapa en så bra bild som möjligt finns flera olika alternativ. Till exempel så kan du välja olika inkomstnivåer, inkomstskatten som andel av bruttolönen eller om du vill veta marginalskatten.