Ekonomifakta

WTO

The World Trade Organization. Världshandelsorganisationen. Organisation med säte i Genève bestående av 150 medlemsländer och representerar drygt 90 procent av världshandeln. WTOWTO: är den organisation i världen som har hand om regler för internationell handel. WTOWTO::s huvuduppgift är att skapa stabila spelregler för den globala handeln. De avtal som WTOWTO::s medlemsländer förhandlar fram syftar till att avveckla handelshinderhandelshinder: och motverka protektionismprotektionism:. De tre viktigaste handelsavtalen inom WTOWTO: är GATTGATT:, GATSGATS: och TRIPSTRIPS:.

Senast uppdaterad: 2009-10-26