Ekonomifakta

Verkningsgrad

Förhållandet mellan utnyttjad och tillförd energienergi: i ett system.

Senast uppdaterad: 2023-07-06