Ekonomifakta

Verifikation

Som ekonomisk term syftar verifikationverifikation: på ett betalningsunderlag, det vill säga ett dokument som bekräftar en affärshändelse såsom en faktura.

Senast uppdaterad: 2010-01-13