Ekonomifakta

Växthusgaser

Gaser i atmosfären som förhindrar utstrålning av värme. De viktigaste växthusgaserna är vatten, koldioxidkoldioxid: och metanmetan:.

Senast uppdaterad: 2023-08-23