Ekonomifakta

Varor

Tillgång som tar fysisk form, till skillnad från tjänstertjänster:. Kallas också produkter.

Senast uppdaterad: 2009-10-26