Ekonomifakta

Världsekonomi

Syftar på helheten av olika länders ekonomier, då dessa är starkt beroende av varandra.

Senast uppdaterad: 2007-02-21