Ekonomifakta

Valutaunion

Flera länder går samman och skapar en gemensam valutavaluta: istället för en nationell valutavaluta:. Detta innebär i princip att länderna har en gemensam centralbankcentralbank: och penningpolitik.

Senast uppdaterad: 2009-10-26