Ekonomifakta

Valutareserv

Centralbankens reserv av guld och utländska valutor.

Senast uppdaterad: 2006-12-18