Ekonomifakta

Välfärd

VälfärdVälfärd: är en samlad benämning på skattefinansierade tjänstertjänster: som stat, landsting och kommun har ansvar för att tillhandahålla för sina invånare. Fokus ligger på områdena skola, omsorg och vård. VälfärdVälfärd: kan också definieras som det samlade välmåendet och upplevda nytta hos ett samhälles invånare.

Senast uppdaterad: 2009-10-26