Ekonomifakta

Utträngning

Engelska: crowding out. UtträngningUtträngning: kan ske när en aktör går in på en marknadmarknad: och tränger ut andra aktörer. Exempel kan vara att staten går in på olika marknader och tränger ut privata alternativ för produktion av varorvaror: eller tjänstertjänster: eller att stora företagföretag: går in på marknader och tränger ut små företagsmå företag:.

Senast uppdaterad: 2009-10-26