Ekonomifakta

Utlandsskuld

Den skuld en nation, det vill säga den offentliga och den privata sektorn tillsammans, har dragit på sig genom att låna från omvärlden för att täcka bytesbalansunderskottet.

Senast uppdaterad: 2006-12-18