Ekonomifakta

Utgiftstak

Utgiftstaket är en gräns för hur mycket pengarpengar: staten får spendera under ett år, det vill säga en maximal nivå för de statliga utgifterna. UtgiftstakUtgiftstak: infördes 1997 och syftet är att få en bättre kontroll över budgetprocessen. Förslag på utgiftstaken för de närmaste åren läggs i budgetpropositionen och under utgiftstaket finns en marginal för oförutsedda utgifter, den så kallade budgeteringsmarginalen.

Senast uppdaterad: 2006-09-12