Ekonomifakta

Utgift

Värdet av en vara eller tjänst vid köptillfället.

Senast uppdaterad: 2008-09-03