Ekonomifakta

Utanförskap

Det finns ingen allmänt vedertagen definition på utanförskapet, men ett vanligt mått är att se till andelen av befolkningen i arbetsför ålderarbetsför ålder: som försörjs av bidragbidrag:. Utanförskapet är därmed ett bredare mått än arbetslösheten och fångar även upp grupper som inte aktivt söker arbete.

Senast uppdaterad: 2015-10-07