Ekonomifakta

Uruguayrundan

MultilateralMultilateral: handelspolitisk förhandlingsrunda mellan medlemsländerna i WTOWTO: som ägde rum under perioden 1986 till 1994. Det var under denna förhandlingsrunda som GATTGATT: omformades till att bli WTOWTO:.

Senast uppdaterad: 2009-10-26