Ekonomifakta

Upphandling

UpphandlingUpphandling: är ett köp av en vara eller en tjänst där en ansökan om köpet annonseras ut av köparen och olika säljare ger bud som värderas mot varandra av köparen. UpphandlingUpphandling: är obligatoriskt när offentlig sektoroffentlig sektor: ska köpa varorvaror: eller tjänstertjänster:. Upphandlingsprocessen regleras i Lagen om offentlig upphandlingoffentlig upphandling: (LOULOU:). Undantag från upphandlingupphandling: vad gäller offentlig sektors köp av verksamhetköp av verksamhet: kan dock ske om lagen om valfrihetssystem (LOVLOV:) istället används.

Senast uppdaterad: 2010-09-22