Ekonomifakta

Underliggande budgetsaldo

Faktiskt budgetsaldobudgetsaldo: justerat för engångseffekter.

Senast uppdaterad: 2011-08-15