Ekonomifakta

Tvistelösning

Procedur för att hantera tvister i handelspolitiska avtal mellan parterna. Om avtalet övervakas av en kommitté som består av representanter från alla parterparter: kan tvistefrågan behandlas där. Denna procedur är vanlig inom EUEU:. Tvistelösningen kan också ske i en panel där både parterna och oberoende juridisk expertis ingår, vilket till exempel sker i NAFTANAFTA:. WTOWTO: har ett tvistelösningssystem där man först försöker lösa tvisten med bilaterala överläggningar, och om det inte fungerar tillsätts en oberoende expertpanel.

Senast uppdaterad: 2009-10-21