Ekonomifakta

TRIPS

TRIPSTRIPS: står för Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. TRIPSTRIPS: är ett av de tre huvudavtalen i WTOWTO:. Avtalet handlar om så kallad handelsrelaterad immaterialrättimmaterialrätt:. Det omfattar bland annat skydd för upphovsrätt, patentpatent: och varumärken och för flertalet av dessa rättigheter fastställs högre skyddsnormer än i de immaterialrättsliga konventionerna. De två andra huvudavtalen i WTOWTO: är varuhandelsavtalet, tidigare GATTGATT:, och tjänstehandelsavtalet, GATSGATS:.

Senast uppdaterad: 2009-10-20