Ekonomifakta

Trend

Den utjämnande och mer långsiktiga trenden hos en variabel. En trendtrend: hos en variabel ser på den långsiktiga medelförändringen vilket gör att tillfälliga variationer så som konjunkturella eller säsongsvariationer blir mindre viktiga.

Senast uppdaterad: 2009-10-20