Ekonomifakta

Transnationella företag

Globala företagföretag: som verkar internationellt, det vill säga, har produktion och försäljning i flera olika delar av världen genom dotterbolagdotterbolag:. Svenska internationella företagföretag: har mer än 1 400 000 anställda i utlandet . Transnationella företagTransnationella företag: karaktäriseras också ofta av att företagens huvudkontor inte längre ligger i företagens ursprungsland och att företagen därmed inte längre har någon egentlig hemmamarknad.

Senast uppdaterad: 2019-04-29