Ekonomifakta

Transaktionskostnader

Kostnaden som läggs ovanpå priset varje gång en vara eller tjänst säljs eller köps. Detta kan vara kostnaderna för att samla information, förhandla, skriva kontrakt, utvärdera alternativ med mera.

Senast uppdaterad: 2006-09-12