Ekonomifakta

Tokyorundan

MultilateralMultilateral: handelspolitisk förhandlingsrunda mellan medlemsländerna i WTOWTO: som ägde rum under perioden 1973 till 1979.

Senast uppdaterad: 2009-10-20