Ekonomifakta

Tjänster

Produkter som inte är varorvaror:. Definierades förr ofta som icke lagringsbara samt icke transporterbara då köpare och säljare skulle finnas på samma plats. Idag köps många tjänstertjänster: utan hinder från andra delar av världen. Ibland behövs en tjänst för att distribuera en vara, till exempel då säljaren säljer en produkt.

Senast uppdaterad: 2007-09-13