Ekonomifakta

Tillväxt

En ökning av bruttonationalprodukten, BNPBNP:, över tiden. BNPBNP: definieras som värdet av alla varorvaror: och tjänstertjänster: som produceras i ett land för användning till konsumtion, investeringinvestering: och exportexport: under en period

Senast uppdaterad: 2008-02-18