Ekonomifakta

Tidsserie

Upprepade mätningar av en och samma variabel vid regelbundna tidsintervaller, så som dagligen, månatligen, kvartalsvis och så vidare. Tidsserier används ofta av ekonomer för att utläsa trender eller cykliska mönster och vill med hjälp av dessa försöka göra prognoser för hur variabeln kommer att se ut i framtiden.

Senast uppdaterad: 2009-10-20