Ekonomifakta

Terms of Trade

Förhållandet mellan ett lands exportexport:- och importpriser. Stiger exportpriserna mer än priserna på importen förbättras Terms of TradeTerms of Trade: ( bytesförhållandet ). Landets totala köpkraftköpkraft: ökar genom att exporten kan betala för en ökad importvolym utan att handelsnettot försvagas.

Senast uppdaterad: 2019-04-30