Ekonomifakta

Terminskontrakt

Ett avtal om ett framtida köp, till ett på förhand bestämt pris. Gäller ofta köp av aktier eller valutor.

Senast uppdaterad: 2009-10-20