Ekonomifakta

TCW-index

Ett konkurrensviktat växelkursindex som Internationella valutafonden, IMFIMF:, beräknar. TCW står för Total Competitiveness Weights. TCW-indexTCW-index: är ett sätt att mäta kronans värde mot andra valutor, kronan viktas mot 21 andra valutor för att utvärdera hur konkurrenskraftig den svenska valutan är.

Senast uppdaterad: 2009-10-20