Ekonomifakta

Svenska modellen

Att arbetsgivareförbund och fackföreningar förhandlar om löner, pensioner och villkor som ska gälla för arbetsmarknadenarbetsmarknaden: i Sverige genom kollektivavtalkollektivavtal: brukar kallas för den svenska modellensvenska modellen:. I andra länder är det vanligt att dessa områden istället regleras genom lag. Det finns dock ingen entydig definition av begreppet. Ibland syftar man också på den generella välfärdspolitiken, det vill säga välfärdssystem som omfattar en stor majoritet av befolkningen.

Senast uppdaterad: 2018-11-07