Ekonomifakta

Subvention

En typ av ekonomiskt understöd i produktionen av vara eller tjänst.

Senast uppdaterad: 2007-02-21