Ekonomifakta

Strukturomvandling

En process som flyttar resurser från en del av ekonomin till en annan. Detta kan bero på bland annat tekniska framsteg eller en förändrad efterfråganefterfrågan:. Ett exempel är när en stor del av arbetskraften började arbeta inom industrin , istället för jordbruket, under början av 1900-talet.

Senast uppdaterad: 2019-04-29