Ekonomifakta

Strukturell arbetslöshet

En långvarig form av arbetslöshetarbetslöshet: som existerar för att den arbetslöse inte är efterfrågad på marknaden. Det kan till exempel bero på att det inte finns någon produktion och efterfråganefterfrågan: inom det område som den arbetslöse har kunskaper i. Strukturell arbetslöshetStrukturell arbetslöshet: är en del av den totala arbetslösheten . Den kortvariga arbetslösheten brukar kallas friktionsarbetslöshetfriktionsarbetslöshet:.

Senast uppdaterad: 2019-04-29