Ekonomifakta

Strejk, vild

StrejkStrejk: som inte har godkänts av arbetstagarnas fackförbundfackförbund:. Detta är olagligt för arbetstagarearbetstagare: som ingår i ett fackförbundfackförbund: enligt restriktioner i Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL.

Senast uppdaterad: 2009-10-20