Ekonomifakta

Stordriftsfördelar

Ett företagföretag: upplever stordriftsfördelarstordriftsfördelar: om genomsnittskostnaden för att producera en vara eller tjänst minskar när produktionen ökar.

Senast uppdaterad: 2019-04-29